ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

XL 72

ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Κωδικός : XL 72

Διάσταση : 25×35 cm

Προτεινόμενα υλικά

da_04-29 da_1 da_terra da_hellbraun da_dk-grun da_dk-blau da_brown da_brandy da_b10 da_b27 da_b9 da_b7 da_b6 da_b4 da_aubergine da_b2 da_04-29 da_04-02 da_04-03 da_2