ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

XL 07

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Κωδικός : XL 07

Διάσταση : 17×23,5 cm

 

Προτεινόμενα υλικά

da_04-29 da_1 da_terra da_hellbraun da_dk-grun da_dk-blau da_brown da_brandy da_b10 da_b27 da_b9 da_b7 da_b6 da_b4 da_aubergine da_b2 da_04-29 da_04-02 da_04-03 da_2